Stichting

Het bestuur van Stichting De Stampertjes bestaat uit bestuursvoorzitter Peter Carson, penningmeester Roland de Ruig, secretaris Mia Laarhoven en algemene bestuursleden Ilonka Beers en Sandra Kuylenburg.

In het kwaliteitshandboek van De Stampertjes vindt u onder meer informatie over de doelstelling van de stichting, het kind-en vrijwilligersbeleid en het veiligheidsbeleid van De Stampertjes.

Kwaliteitshandboek De Stampertjes

Financieel jaarverslag

Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96INGB0007582528.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI van Stichting De Stampertjes is 805600620.